قتل یک دختر جوان در مریوان

01:10 - 13 May 2019

 

هەنگاو: جسد یک دختر جوان در مریوان کە بە دست افراد ناشناس بە قتل رسیدە و جسدش رها شدە بود، کشف شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ / ١١ می ٢٠١٩)، جسد یک دختر جوان در مریوان کشف و بە پزشک قانونی این شهر منتقل شد.

این دختر ٢٣ سالە با هویت ”نرمین وطن خواه“ کە تنها دختر خانوادەاش نیز بودە توسط افراد ناشناس بە قتل رسیدە است.

جسد این دختر روز یكشنبە در روستای مادریش (کولان) بە خاک سپردە شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە اعلام کرد، کە نرمین آلودە بە مواد مخدر بودە و از آنجایی کە پدر و مادر وی سالخوردە می باشند، کسی تاکنون دلیل کشتە شدن وی را پیگیری نکردە است.