قتل یک شهروند اهل کُردستان ترکیە توسط نیروهای مسلح ایران

قتل یک شهروند اهل کُردستان ترکیە توسط نیروهای مسلح ایران

10:15 - 7 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کُردستان ترکیە در مرزهای ایران و ترکیە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ١٥ مهر ٩٩ (٦ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای شهرستان ماکو بە سوی یک شهروند اهل کُردستان ترکیە شلیک و وی را بە قتل رساندەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند با هویت ”شفیق باگا“ در حین بازگشت از ماکو بە کُردستان ترکیە مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە شفیق باگا پس از انتقال بە مراکز درمانی شهر وان بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.