قتل یک کولبر در مرزهای چالدران

قتل یک کولبر در مرزهای چالدران

15:35 - 31 July 2020


هەنگاو: یک کولبر جوان در حین کولبری در مرزهای چالدران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز جمعە ١٠ مرداد ٩٩ (٣١ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزی ”عموخانزاد“ واقع در چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.


هویت کولبری کە در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی بە قتل رسیدە ”رضا پوراسماعیل“ اهل روستای ”خضرلو اعلام شدە است.


بر طبق گزارش رسیدە، رضا پوراسماعیل از فاصلە نزدیک و با سە گلولە از ناحیە شکم مورد هدف قرار گرفتە است.