مجید تیباش جهت اجرای حکم بازداشت شد

مجید تیباش جهت اجرای حکم بازداشت شد

21:40 - 17 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد در ارومیە کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حم بازداشت شد. هم زمان یک شهروند دیگر اهل ارومیە نیز بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٧ تیر ٩٨/ ٨ ژوئیە ٢٠١٩)، مجید تیباش شهروند کرد اهل شهرک دیزج مرگور ارومیە، جهت اجرای حکم  ٤ سال حبس خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

مجید تیباش فرزند خالد، روز چهارشنبە (٥ دی ٩٧ /  ٢٦ دسامبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ستاد خبری اطلاعات ارومیە بازداشت و در تاریخ ٢٧ دی ماه و پس از ٢٠ روز بە طور موقت و  با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

این شهروند کرد نهاتا اواخر بهمن ماه سال گذشتە از سوی  شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”نجفی“ بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

این حکم بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه تجدید نڤر ارومیە بە ٤ سال حبس کاهش یافتە بود.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە یک شهروند ساکن شهرک دانشگاه ارومیە با هویت "جلال سورمان" از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.