مجید تیباش جهت معالجە بە خارج از زندان منتقل شدە است

مجید تیباش جهت معالجە بە خارج از زندان منتقل شدە است

13:01 - 24 October 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل بیماری و جهت مداوا بە مراکز دمانی خارج از زندان منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو آران (مجید) تیباش، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە، روز دوشنبە ٢٩ مهر ٩٨ (٢١ اکتبر ٢٠١٩)، جهت معالجە بە بیمارستان ”خمینی“ ارومیە منتقل شدە است.

آران تیباش کە بە ٤ سال حبس محکوم شدە است، در زندان بە دلیل نامناسبت بودن جای خواب و  محل نگهداری آنها در زندان دچار بیماری لیپوم (تومور خوش خیم بافت چربی) شدە و در چندین نقطە بدنش غدەهای چربی مشاهدە شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع ، طی روزهای گذشتە برای وی عمل جراحی صورت گرفتە و هنوز در بیمارستان تحت مراقبت های پزشکی می باشد.

آران تیباش فرزند خالد و اهل دیزج مرگور، روز چهارشنبە ٥ دی ٩٧ ( ٢٦ دسامبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ستاد خبری اطلاعات ارومیە بازداشت و در تاریخ ٢٧ دی ماه و پس از ٢٠ روز بە طور موقت و  با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

این شهروند کرد نهاتا اواخر بهمن ماه سال گذشتە از سوی  شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”نجفی“ بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید کە حکم وی  بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه تجدید نظر ارومیە بە ٤ سال حبس کاهش یفت.

آران تیباش  روز دوشنبە ١٧ تیر ٩٨ (٨ ژوئیە ٢٠١٩)، جهت اجرای حکم  ٤ سال حبس خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.