محرومیت باسام مرادی زندانی سیاسی اهل کامیاران از حق مرخصی

محرومیت باسام مرادی زندانی سیاسی اهل کامیاران از حق مرخصی

21:44 - 6 August 2022


هه‌نگاو: شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ 

باسام مرادی زندانی سیاسی اهل کامیاران با گذشت سپری نمودن بیش از سه سال از دوران محکومیت پنج‌ ساله خود همچنان از حق مرخصی محروم بوده و در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، باسام مرادی طی سال گذشته چندین بار درخواست اعزام به مرخصی نموده اما هر بار با مخالفت مسئولین زندان مرکزی سنندج از این حق خود محروم شده است.


باسام مرادی روز دوشنبه ۹ اردیبشهت ۱۳۹۸ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹) توسط نیروهای اداره اطلاعات کامیاران بازداشت و پس از ۸ ماه بازداشت با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و موقتاً آزاد شده بود.
 

وی سرانجام اواخر دی ماه ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۱۹) توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به ۵ سال حبس و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گرید. حکم ۱۰ سال حبس وی بعدها و توسط دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس کاهش یافت بود که بر طبق قانون تجمیع احکام حکم اشد یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا است.


باسم مرادی نهایتاً فروردین ماه ۱۳۹۹ (آوریل ۲۰۲۰) پس از قطعی شدن حکم دادگاه تجدیدنظر جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان کامیاران منتقل شده بود.
 

این زندانی سیاسی کُرد روز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ (۲۹ می‌۲۰۲۲) چند روز پس از اعتصاب غذا به دلیل اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان کامیاران از این زندان به زندان مرکزی سنندج منتقل و از آن زمان در این زندان محبوس است.