محمد ابراهیم زادە پس از چهار با وثیقە ٨٠٠ میلیونی آزاد شد

محمد ابراهیم زادە پس از چهار با وثیقە ٨٠٠ میلیونی آزاد شد

00:04 - 7 July 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە اوایل اسفند ماه سال گذشتە بازداشت شدە بود با وثیقە سنگین از زندان نقدە آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، محمد ابراهیم زادە، شهروند اهل روستای خورنج پیرانشهر روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، پس از چهار ماه بازداشت با وثیقە سنگین ٨٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه از زندان نقدە آزاد شد.


این شهروند کرد طی چهار ماه گذشتە در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە محبوس بودە و روز شنبە ١٤ تیرماه پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە بود.


محمد ابراهیم زادە روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠) همراه با پنج شهروند دیگر اهل پیرانشهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود. چهار شهروند دیگر آزاد شدەاند سلام بازرگانی همچنان در بازداشت بە سر می برد.