مخالفت مسئولین زندان ارومیە با آزادی مشروط محمد پتایشی

مخالفت مسئولین زندان ارومیە با آزادی مشروط محمد پتایشی

20:29 - 22 March 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە بیش از دو سال است بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە است با درخواستش مبنی بر آزادی مشروط و یا انتقال بە زندان نقدە مخالفت می شود.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مسئولین زندان مرکزی ارومیە با درخواست آزادی مشروط محمد پتایشی، زندانی سیاسی اهل پیرانشهر مخالفت می کنند و مانع از انتقال وی بە زندان مرکزی نقدە می باشند.


مخالفت با آزادی مشروط این زندانی سیاسی در حالی است کە، وی در حین بازداشت توسط اطلاعات در اثر شکنجە لگنش از جا در آمدە و از بیماری قلبی رنج می برد.


محمد پتایشی ٥١ سالە و اهل روستای ”قمطرە“ از توابع پیرانشهر می باشد کە هم اینک در بند ٣_٤ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.


محمد پتایشی فرزند محمد کریم روز سەشنبە ٨ اسفند ٩٦ (٢٧ فوریە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدە و بە مدت ٧ ماه حبس بازداشتگاه ادارە اطلاعات شهرهای پیرانشهر و ارومیە بە زندان ارومیە منتقل شد.


وی نهایتا از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ٧ سال حبس محکوم گردید و این حکم روز سەشنبە ٣٠ دی ٩٧ (٢٠ ژانویە ٢٠١٩) رسما از سوی مسئولین زندان ارومیە بە وی ابلاغ شدە.


این حکم بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر استان بە ٥ سال و ٣ ماه حبس کاهش یافت.