مختار منبری  و سید رضا احمدی با وثیقە آزاد شدند

مختار منبری و سید رضا احمدی با وثیقە آزاد شدند

19:59 - 11 December 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل پیرانشهر و سنندج کە مهرماه امسال بازداشت شدە بودند، با قرار وثیقە موقتا از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٩ آذر ٩٨ (١٠ دسامبر ٢٠١٩)، مختار منبری، پس از بیش از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج، با قرار وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

مختار منبری اهل روستای نیر، روز سەشنبە ١٦ مهر (٨ اکتبر) بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر، سید رضا احمدی شهروند اهل پیرانشهر نیز روز دوشنبە ١٨ آذر (٩ دسامبر) پس از بیش از ٤ ماه بازداشت با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

سید رضا احمدی روز پنج شنبە ١٠ مرداد ٩٨ (١٨ آگوست ٢٠١٩)، بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە بود.