مرگر کارگر اهل ارومیە در اقلیم کوردستان

مرگر کارگر اهل ارومیە در اقلیم کوردستان

10:53 - 17 November 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل ارومیە در حین کار در یکی از شهرهای اقلیم کردستان بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٣ آبان ٩٨ (١٤ نوامبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل رومیە با هویت ”ایرج سعیدی نیچلانی“ کە برای کارگری بە شهر سوران در اقلیم کوردستان رفتە بود، در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کارگر بە دلیل ریزش دیوار جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون ٦ کارگر اهل شهرهای کردستان ایران در اقلیم کردستان بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.