مرگر کارگر کامیارانی در اقلیم کوردستان

مرگر کارگر کامیارانی در اقلیم کوردستان

23:29 - 24 December 2018

 

هەنگاو: یک کارگر اهل کامیاران در حین کارگری در اقلیم کوردستان و در اثر سانحە کار جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢ دی ٩٧ / ٢٣ دسامبر ٢٠١٨)، یک شهروند اهل کامیاران با هویت ”شهرام میرگەساری“ فرزند حسن در حین کارگری در شهر رانیە از توابع استان سلیمانیە اقلیم کوردستان جانش را از دست داد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە شهرام بە دلیل سقوط از داربست جانش را از دست دادە است.

وضعیت بد اقتصادی و نبود فرصت شغلی در کوردستان جوانان کوردستان را ناچار کردە است کە برای کارگری بە اقلیم کوردستان بیایند و سالانە چندین کارگر در اثر حوادث کار در اقلیم کوردستان جانشان را از دست می دهند.