مرگ دو زن بە دلیل سهل انگاری پزشکی در کردستان

مرگ دو زن بە دلیل سهل انگاری پزشکی در کردستان

14:37 - 2 June 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک مادر باردار در سنندج و یک مادر دیگر در پیرانشهر بە دیل سهل انگاری پزشکی جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، پنج شنبە (٩ خرداد ٩٨ / ٣٠ می ٢٠١٩) یک مادر باردار در بیمارستان بعثت سنندج  بە دلیل سهل انگاری پزشکی جانش را از دست دادە است.

خبرگزاری حکومتی فارس هویت این زن جوان را ”ک . ز“ اعلام کردە است کە باردار و جنین وی دو ماهە بودە است.

این زن ٣٣ بە دلیل سرماخوردگی بە بیمارستان بعثت مراجعە نمودە و بە دلیل سهل انگاری پزشکی فوت شدە است، این در حالی است کە رسانەهای حکومتی آن را انکار کردەاند.

از سوی دیگر، اوایل خرداد ماه، یک زن جوان اهل پیرانشهر بە نام ”زلیخا سرشین“ پس توسط همسرش بە بیمارستان پیرانشهر منتقل شدە است، بیمارستان از پذیرش وی امتناع نمودە و حتی حاضر نشدەاند کە یک دستگاه آمبولانس در اختیار این زن قرار بدهند تا ایشان را بە مراکز درمانی منتقل کند.

ظاهر، همسر زلیخا  از روی ناچاری با اتومبیل شخصی اقدام بە اعزام همسرش بە مهاباد نمودە کە در نزدیکی های مهاباد زلیخا دچار سکتە مغزی شدە و پس چند روز روز چهارشنبە ٨ خرداد ماه جانش را از دست دادە است.