مرگ دو کارگر در سقز و مریوان

مرگ دو کارگر در سقز و مریوان

11:21 - 28 June 2020


هەنگاو: دو کارگر در شهرهای سقز و مریوان در حین کار و در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٧ تیر ٩٩ (٢٧ ژوئن ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل روستای بیلو از توابع مریوان با هویت عثمان حسینی ٣٦ سالە در حین کار و بە دلیل سقوط از یک ساختمان سە طبقە جانش را از دست داد.


از سوی دیگر و همان روز، یک کارگر اهل روستای جوشن سقز با هویت “دلاور توحید نیا” در یکی از مراکز درمانی سنندج جانش را از دست داد.


این کارگر جوان حدودا دو هفتە پیش در حین کار و بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح و بە مراکز درمانی سنندج منتقل شدە بود.