مرگ دو کارگر زیر ٢٠ سال در حین کار در نوسود و ایلام

مرگ دو کارگر زیر ٢٠ سال در حین کار در نوسود و ایلام

14:14 - 8 September 2020

 

هەنگاو: روز گذشتە دو کارگر جوان در حین کار و بە دلیل سوانح کاری در شهرهای نوسود و ایلام جانشان را از دست دادند.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٧ شهریور ٩٩ (٧ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کارگر ١٨ سالە اهل روستای ”نیسانە“ از توابع بخش نوسود شهرستان پاوە با هویت ”هژار (محمد) شریفی“ در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست دادە است.
 

بە گفتە یک منبع مطلع، هژار شریفی در حین کار در مکانیکی بە دلیل در رها شدن جک ماشین سنگین و برخورد با سرش در دم جانش را از دست دادە است.
 

از سوی دیگر و همان روز، یک جوان ١٩ سالە در ایلام در حین کار در یک ساختمان نیمەکارە دچار برق گرفتگی شدە و در دم جانش را از دست دادە است.
 

جمال موسوی، فرماندە انتظامی شهرستان ایلام اعلام کردە است کە این جوان در اثر برخورد با کابل فشار قوی مجاور ساختمان دچار برق گرفتگی شدە است.