مرگ زن ایوانغربی بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی

مرگ زن ایوانغربی بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی

17:41 - 4 April 2020


هەنگاو: تزریق آمپول اشتباهی بە یک زن در شهرستان ایوانغرب از توابع استان ایلام منجر بە مرگ وی شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ١٥ فروردین ٩٩ (٣ آوریل ٢٠٢٠)، یک زن ٣٥ سالە اهل ایوانغرب با هویت ”شهین صادقی“ بە دلیل سهل انگاری کادر پزشکی یکی از مراکز درمانی این شهر جانش را از دست دادە است.


خبرنگار هەنگاو در ایوانغرب در اینبارە اعلام کرد کە این زن بە دلیل سردرد و سرماخوردکی بە این مرکزی درمانی مراجعە کردە و بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی جانش را از دست دادە است.