مرگ سە فعال زیست محیطی در اثر انفجار مین بوده است

مرگ سە فعال زیست محیطی در اثر انفجار مین بوده است

11:13 - 29 June 2020


هەنگاو به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد علت مرگ فعالین زیست محیطی نه آتش سوزی بلکه ناشی از مین‌های جدیدی است که جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به بهانه مقابله با احزاب مخالف کردستانی کاشته است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یک شنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠)، سە تن از فعالین زیست محیطی شهرستان پاوە در حین عملیات کنترل و مهار آتش سوزی ارتفاعات مرخیل پاوە جانشان را از دست دادەاند.

هویت این سە نفر بە نام های مختار خندانی اهل نوسود ، بلال امینی اهل منطقە ایناخی و ساکن پاوە و یاسین کریمی اهل روستای شمشیر برای هەنگاو محرز شدە است.
همچنین یکی دیگر از فعالین زیست محیطی با هویت سوران محمودی بە شدت مجروح شدە است.


یکی از فعالین زیست محیطی شهرستان پاوە کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این سە فعال زیست محیطی در حین مهار آتش سوزی بە روی مین های کاشتە شدە توسط سپاه پاسداران رفتە و جانشان را از دست دادەاند.


این فعال مدنی در ادامە اعلام کرد کە طی روزها گذشتە نهادهای امنیتی ضمن فشار بر فعالین مدنی بە ویژە اعضای انجمن زیست محیطی ژیوای، چندین نفر از آنها از جملە مختار خندانی را احضار و آنها را تهدید کردەاند.


مختار خندانی، سخنگو و عضو هئیت موسس و عضو کمیتە عملیاتی انجمن زیست محیطی ژیوای در پاوە بود.