مرگ سە کارگر در اثر سوانح کاری در شهرهای جوانرود و بوکان

مرگ سە کارگر در اثر سوانح کاری در شهرهای جوانرود و بوکان

10:37 - 6 June 2020


هەنگاو: سە کارگر در شهرهای مختلف کردستان در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٦ خرداد ٩٩ (٥ ژوئن ٢٠٢٠)، دو مقنی در حین حفاری چاه آب در شهر بوکان بە دلیل گاز گرفتگی جانشان را از دست دادەاند.


یک منبع مطلع از بوکان، هویت این دو کارگر ”حسین صالح زادە“ و ”رضا شکاری“ اعلام کردە است.


از سوی دیگر و همان روز، یک کارگر ساختمانی با هویت ”عکاشە رحمتی“ در حین کار بە دلیل سقوط از بام خانە جانش را از دست دادە است.