مرگ کارگر اهل مریوان در سلیمانیە

مرگ کارگر اهل مریوان در سلیمانیە

12:28 - 25 July 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل مریوان در حین کار در شهر سلیمانیە اقلیم کوردستان جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢ مرداد ٩٨ / ٢٤ ژوئیە ٢٠١٩)، یک کارگر اهل روستای ”ولەژیر“ مریوان با هویت ”بهنام تارین" ٢١ سالە در حین کار دچار حادثە کار شدە و جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، بهنام تارین فرزند عبداللە در حین کار کردن در یک ساختمان نیمە کارە در شهر سلیمانیە دچار برق گرفتگی شدە و جانش را از دست دادە است.

دو هفتە پیش نیز یک کارگر اهل بوکان با هویت ”فریدون رعنایی“ در حین کار در سلیمانیە جانش را از دست دادە بود.

بە دلیل شرایط بد اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول ایران شمار زیادی از جوانان کردستان بە دلیل نبود فرصتهای شغلی جهت کارگری بە شهرهای اقلیم کوردستان رفتەاند و گاها شاهد مرگ آنها در سوانح کاری می باشیم.