مرگ کارگر سقزی در کرج

مرگ کارگر سقزی در کرج

00:29 - 19 January 2020

 

هەنگاو: یک جوان اهل سقز کە در کرج مشغول کارگری بود، بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد .

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ (١٨ ژانویە ٢٠٢٠)، یک جوان اهل سقز در حین کارگری در شهر هشتگرد از توابع کرج بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

هویت این کارگر ٢٩ سالە ” “شهرام احمدپور“ اعلام شدە است کە در حین جوشکاری و بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.

شهرام احمدپور متاهل و ساکن محلە بهارستان سقز بودە است.