مرگ یک زندانی اهل مهاباد در زندان تبریز

مرگ یک زندانی اهل مهاباد در زندان تبریز

19:02 - 24 October 2018

 

هەنگاو: یک زندانی اهل مهاباد بە دلایل نامعلومی در زندان مرکزی تبریز فوت کرد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک زندانی اهل مهاباد کە محکوم بە قصاص  و در زندان مرکزی تبریز محبوس بودە است، بە دلایل نامعلومی فوت کردە است.

شبکە حقوق بشری کوردستان هویت این زندانی ٥٠ سالە را ”علی عباسی“ اعلام کردە است کە از سە سال پیش بازداشت شدە بود.

تاکنون علت مرگ این زندانی مشخص نشده است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چهار ماه گذشتە ١٦ زندانی کورد در زندانهای ایران جانشان را از دست دادەاند کە مرگ تعدادی از آنها مشکوک بودە است.