مرگ یک کارگر در حین جمع آوری گردو در سروآباد

مرگ یک کارگر در حین جمع آوری گردو در سروآباد

11:58 - 3 October 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل سروآباد در حین جمع آوری گردو و بە دلیل سقوط از درخت جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٩ مهر ٩٨ (١ اکتبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای هزارخانی از توابع سروآباد، در حین جمع آوری گردو و بە دلیل سقوط از درخت جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو در سروآباد، هویت این جوان ٢٧ سالە را کە متاهل و پدر سە فرزند نیز می باشد، ”امیر محمدی“ اعلام کردە است.