مریوان/ صدور حکم ٢ سال حبس برای یکی از بازداشت شدگان آبان ماه

مریوان/ صدور حکم ٢ سال حبس برای یکی از بازداشت شدگان آبان ماه

18:34 - 2 August 2020


هەنگاو: یکی از شهروندان ساکن مریوان کە پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشتە بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، بختیار رحیمی، فعال کارگری اهل سقز و ساکن مریوان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مریوان بە اتهام ”اقدام و تبانی علیە امنیت ملی“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


بختیار رحیمی در تاریخ ٦ آذر ماه ٩٨ در محل کار خود (ادارە برق شهرستان مریوان) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ٢٥ روز در تاریخ ٣٠ آذر ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.