مسئول کمیته کونگ فو توآ استان کرمانشاه بە اعدام محکوم شد

16:34 - 25 February 2019

 

هەنگاو: یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از حملە انتحاری بە ساختمان مجلس و قبر خمینی از سوی دستتگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە (٥ اسفند ٩٧ / ٢٤ فوریە ٢٠١٩)، فریدون ذاکری نسب، شهروند ٢٩ سالە اهل سرپل ذهاب بە اتهام همکاری با گروهای تندرو اسلامی و دست داشتن در حملات  بە ساختمان مجلس و قبر خمینی روز ۱۷ خرداد ۹۶ کە منجر بە کشتە شدن ١٧ نفر و زخمی شدن ٥٠ تن دیگر شد، بە اعدام محکوم شدە است.

این حکم از سوی دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی صلواتی صادر شدە است.

فریدون ذاکری نسب ١٨ ماه پیش و در جریان بازداشتهای گستردە در کردستان بازداشت شدە بود. وی مسول کمیته کونگ فو توآ استان کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می باشد.

پیشتر و در روز شنبە (١٦ تیر ٩٧ / ٧ ژوئیە ٢٠١٨)، حکم اعدام ٨ شهروند دیگر اهل استان کرمانشاه کە بە همین اتهام بە اعدام محکوم شدە بودند، اجرا شدە بود.