معلم مهابادی با وثقە و موقتا از زندان آزاد شد

15:35 - 20 May 2019

 

هەنگاو: یکی از معلمین مدارس راهنمایی مهاباد کە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود با وثیە و موقتا آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٣٠ اردیبهشت ٩٨ / ٢٠ می ٢٠١٩)، یاسر امینی آذر معلم مهابادی پس از دو هفتە بازداشت با قار وثیقە ٥٠ میلیون تومانی موقتا از بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە آزاد شد.

 یاسر امینی آذر، از معلمین ریاضی مقطع راهنمایی  در مهاباد  عصر روز سەشنبە (١٧ اردیبشت ٩٨ / ٧ می ٢٠١٩)، توسط  نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت شدە بود.