مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

09:27 - 27 September 2020

 

هەنگاو: مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد کە پس از ٢٢ روز بە اعتصاب غذای خود پایان دادە بود، بیانیەای منتشر نمود.

در بخشی از این بیانیە کە نسخەای از آن جهت انتشار برای هەنگاو ارسال شدە آمدە است کە ”این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم“.

متن کامل بیانیە


مقاومت زندگیست

در پایان بیست و دومین روز اعتصاب غذایم (پایان روز سه شنبه ۹۹/۷/۱ ) و درحالی که جهت درمان مشکلات گوارشی ناشی از اعتصاب در بیمارستان بستری شدم، اعتصابم را شکستم تا همان گونه که قبلا هم اعلام کرده بودم،همچنان بتوانم در مسیر دغدغه هایم گام بردارم.

این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم.از همراهیتان سپاسگزار و به استمرار آن دلخوشم.

مژگان کاوسی
۹۹/۷/۵
زندان اوین


مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت از د روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است.