نیروهای مرزبانی در مریوان یک کولبر ١٧ سالە را زخمی و رها کردەاند

نیروهای مرزبانی در مریوان یک کولبر ١٧ سالە را زخمی و رها کردەاند

21:17 - 10 August 2020


هەنگاو: نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای مریوان بە سوی یک کولبر نوجوان آتش گشودە و پس از زخمی کردن وی را در حالی کە بە شدت دچار خونریزی شدە بود بە حال خود رها کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٢٠ مرداد ٩٩ (١٠ آگوست ٢٢٠)، نیروهای مرزبانی حکومت در مرز ”مرانە“ مریوان بە سوی یک کولبر ١٧ سالە با هویت ”آرمین احمدی“ اهل مریوان آتش گشودە و وی را از ناحیە سینە بە شدت زخمی کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مرزبانی پس از زخمی کردن این کولبر نوجوان در حالی کە بە شدت دچار خونریزی شدە بود وی را بە حال خود رها کردەاند. این کولبر نوجوان بعد از چند ساعت توسط مردم منطقە بە مراکز درمانی مریوان منتقل شدە است.


روز پنجشنبە ١٦ مرداد ماه نیز، نیروهای مرزبانی در مرزهای نوسود یک کولبر ١٦ سالە را با هویت ”مبین حسینی“ مورد ضرب و شتم قرار دادە بودند.