هنرمند کرد توسط نیروهای امنیتی بوکان بازداشت شد

هنرمند کرد توسط نیروهای امنیتی بوکان بازداشت شد

14:08 - 6 July 2020


هەنگاو: یکی از هنرمندان کرد اهل بوکان بە اتهام فعالیت سیاسی و هنری، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بە صورت خودسرانە بازداشت شد. همچنین در ادامە موج بازداشت شهروندان اهل مهاباد یک شهروند دیگر بازداشت شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە منزل ”عبداللە چاوشی“ هنرمند اهل روستای ”حاجی لک“ هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات دو مهمان آقای چاوشی را نیز بازداشت کردەاند کە پس از چند ساعت بازجویی این دو آزاد شدەاند. هویت یکی از این دو نفر حسام احراز شدە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای امنیتی در حین بازداشت هنرمند عبداللە چاوش اقدام بە شلیک تیر هوایی و ایجاد رعب و وحشت کردەاند.


عبداللە چاوشی از هنرمندان خوشنام کرد می باشد کە بە دلیل خواندن سرودهای سیاسی پیشتر نیز بە نهادهای امنیتی احضار شدە است.


از سوی دیگر، روز چهارشنبە هفتە گذشتە، یک شهروند دیگر اهل مهاباد با هویت ”جسیم مجنونی“ اهل روستای قرە داغ از سوی ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم شش شهروند اهل مهاباد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.