هوشمند علیپور پس از لغو حکم اعدام تبرئە و بە ٣٨ ماه حبس محکوم شد

هوشمند علیپور پس از لغو حکم اعدام تبرئە و بە ٣٨ ماه حبس محکوم شد

00:06 - 27 September 2020

 

هەنگاو: هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد کە هفتە گذشتە و پس از لغو حکم اعدام، دوبارە محاکمە شدە بود، بە ٣٨ ماه حبس محکوم شد.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٣٠ شهریور ٩٩ (٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، نشست دادگاه هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد در شعبە دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و امروز شنبە ٥ مهر ماه حکم صادرە کە ٣٨ ماه حبس بودە رسما بە وی ابلاغ شدە است.

از آنجایی کە هوشمند علیپور مدت ٢٧ ماه است کە در زندان محبوس می باسد، انتظار می‌رود کە سال آیندە این زندانی سیاسی پس از اتمام دوران حبس از زندان آزاد شود.
 

حکم اعدام این زندانی سیاسی کە پیشتر از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اعدام محکوم شدە بود، دو هفتە پیش از سوی دیوان عالی كشور نقض شد.

 

 هوشمند علیپور کە هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد، آبان ماه سال ٩٨ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”بغی“ از طریق عضویت در حزب آزاد کُردستان (پاک) بە اعدام محکوم شدە بود.


محمد استاد قادر و هوشمند علی پور کە عضو پارت آزاد کُردستان (پاک) بودەاند، روز جمعە ١٢ مرداد ٩٧ (٣ آگوست ٢٠١٨) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تنها پس از ٤ روز از بازداشت ، اعترافات اجباری این دو عضو پارت آزادی کُردستان در بخش اخبار شبانگهای ٢٠:٣٠ شبکەخبر ایران پخش شد.

 

نشست دادگاه این دو زندانی سیاسی در تاریخ ٩ آبان ٩٨ (٣١ اکتبر ٢٠١٩) برگزار و حکم اعدام هوشمند علیپور روز یکشنبە ٨ دی ماه همان سال رسماً بە وکیل وی ابلاغ شد.