وقوع درگیری در مرزهای مریوان، سپاه از پهپاد و توپخانە استفادە کردە است

وقوع درگیری در مرزهای مریوان، سپاه از پهپاد و توپخانە استفادە کردە است

14:07 - 13 September 2020

 

هەنگاو: روز گذشتە درگیری مسلحانەای بە مدت چندین ساعت در مرزهای مریوان بە وقوع پیوستە و توپخانەهای سپاه پاسداران نیز ارتفاعات مرزی را بە توپ بستەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٣ ظهر روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢)، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران روی دادە است.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این درگیری در محلی بە نام ”قول وشتر“ واقع در مابین پاسگاه روستای متروکە ”دولەبی“ و روستای سردوش روی دادە و بە مدست ٤ ساعت ادامە داشتە است.

گزارشات رسیدە حاکی از این می‌باشد کە هم زمان با این درگیری توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات منطقە را بە توپ بستەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، درگیری ساعت ٧ شب تمام شدە و پس از آن یک فروند پهپاد سپاه پاسداران تا ساعت ١٠ شب بر آسمان منطقە پرواز کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کُردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و تلفات طرفین درگیری نیز نامشخص می باشد.