وقوع درگیری مسلحانە در ارومیە، فرماندە پایگاه زیوە بە شدت زخمی شد

وقوع درگیری مسلحانە در ارومیە، فرماندە پایگاه زیوە بە شدت زخمی شد

13:11 - 17 May 2020

 

هەنگاو: درگیری مسلحانەای در در یکی از شهرک های منطقە مرگور ارومیە میان نیروهای حکومتی و نیروهای یکی از احزاب کردستانی بە وقوع پیوست و دست کم سە نفر از نیروهای حکومتی زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە ٢٦ اردیبهشت ٩٩ (١٥ می ٢٠٢٠) میان نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و نیروهای حکومتی مستقر در پایگاه شهرک ”زیوە“ از توابع منطقە مرگور ارومیە بە وقوع پیوست.

در نتیجە این درگیری دست کم سە نفر از نیروهای مستقر در پایگاه انتظامی زیوە کە یکی از آنها فرماندە پایگاه می باشد بە شدت زخمی شدەاند. از تلفات طرف درگیری تاکنون اطلاعات دقیقی در دست نمی باشد.

بە گفتە منابع هەنگاو، ”محرمی“ فرماندە پایگاه زیویە در این درگیری زخمی شدە و وضعیت جسمانی وی حاد می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند و رسانەهای حکومتی نیز آن را منتشر نکردەاند.