وقوع دو درگیری مسلحانە در مریوان و پیرانشهر

وقوع دو درگیری مسلحانە در مریوان و پیرانشهر

15:35 - 12 September 2020

 

هەنگاو: دو درگیری مسلحانە در مرزهای مریوان و پیرانشهر میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠) در ارتفاعات روستای ”هورامان“ و در نزدیکی پاسگاه ژالانە درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع طرفین درگیری تلفات جانی نداشتە و پس از درگیری نیروهای سپاه پاسداران ارتفاعات منطقە را با سلاح سنگین هدف قرار دادەاند.

از سوی دیگر، شامگاه جمعە نیز درگیری مسلحانەای میان نیروهای یکی از احزاب کُردستانی و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی کانی خدا واقع در مرز پیرانشهر روی دادە است.

تا زمان تنظیم این خبر تلفات جانی طرفین درگیری برای هەنگاو معلوم نشدە است.