وقوع سومین درگیری مسلحانە طی هفتە گذشتە در مرزهای کردستان

وقوع سومین درگیری مسلحانە طی هفتە گذشتە در مرزهای کردستان

00:18 - 22 July 2020


هەنگاو: درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در منطقە سرشیو مریوان روی داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه سەشنبە ٣١ تیر ٩٩ (٢١ ژوئیە ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران مستقر در پایگاه روستای دولەبی در منطقە سردوش مریوان و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است. پس از این درگیری نیروهای سپاه پاسداران ارتفاعات مرزی سردوش را بە توپ بستەاند.


گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە شماری از نیروهای سپاه پاسداران کشتە و زخمی شدەاند. 


طی هفتە گذشتە دست کم سە درگیری مسلحانە در مرزهای مریوان، سروآباد و اشنویە میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.


هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی از طرفین درگیر خواستار رعایت حقوق ناظر بر مخاصمات مسلحانه داخلی از جمله تفکیک اشخاص و اموال غیر نظامی است.
 

این خبر بە روز می شود ...

ساعت یک بامداد بە وقت ایران: چندین آمبولانس بە محل درگیری اعزام شدە و توپخانەهای سپاه کماکان ارتفاعات مرزی سرشیو را توپباران می کنند و خطوط انترنت منطقە دچار مشکل شدە است.