پژوهشگر لرستانی جهت اجرای حکم بە زندان منتقل شد

پژوهشگر لرستانی جهت اجرای حکم بە زندان منتقل شد

11:12 - 25 October 2019

 

هەنگاو: یکی از نویسندەها و پژوهشگران ساکن خرم آباد کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١ آبان ٩٨ (٢٣ اکتبر ٢٠١٩)، ”امین ماسوری“ نویسندە و پژوهشگر اهل خرم آباد بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٢ سالە خود بە زندان مرکزی خرم آباد منتقل شد.

امین ماسوری روز سەشنبە ٢٦ دی ٩٦ (١٦ ژانویە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات خرم آباد بازداشت وپس از یک ماه بازداشت با وثیقە آزاد شدە بود.

 نامبردە بعدها از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب خرم آباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ و ”توهین بە رهبری‘ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد.

امین ماسوری نویسنده می‌باشد و کتاب‌هایی نظیر فرهنگ لغت موزیک لورستان، آموزش دهل، خنیاگران زاگروس از مجموعه نوشته‌های ایشان می‌باشند. وی همچنین  مدیرمسئول ماهنامه نقد کتاب هنر، مدیرمسئول هفته‌نامه منطقه‌ای نیش قلم و مدیر کانون خبری چوپی بوده است.