کادر هنگ مرزی در درگیری با نیروهای مسلح کشتە شد

کادر هنگ مرزی در درگیری با نیروهای مسلح کشتە شد

15:38 - 8 January 2019

 

هەنگاو: یکی از کادرهای هنگ مرزی استان آذربایجان غربی (ارومیە) در درگیری با افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ١٧ دی ٩٧ / ٧ ژانویە ٢٠١٩)، یکی از اعضای هنگ مرزی ایران در درگیری با نیروهای مسلح ناشناس کشتە شد.

این درگیری در منطقە مرزی زیوە ارومیە روی دادە و در نتیجە آن یکی از کادرهای هنگ مرزی با هویت استوار دوم ”میثم نژاد ولی “ اهل روستای ”قوپی بابا علی“ مهاباد کشتە شدە است.

تاکنون هیچ جریان و گروه مسلحی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە است.