کارگر اهل اشنویە در اقلیم کردستان بە زندگی خود پایان داد

کارگر اهل اشنویە در اقلیم کردستان بە زندگی خود پایان داد

12:30 - 11 January 2020

 

هەنگاو: یک جوان اهل اشنویە کە بە دلیل بیکاری بە اقلیم کوردستان رفتە بود، خود را حلق آویز کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٠ دی ٩٨ (١٠ ژانویە ٢٠٢٠)، یک جوان اهل اشنویە با هویت ”نجم الدین احمدپور“ در شهر اربیل (هولیر) پایتخت حکومت اقلیم کردستان بە زندگی خود پایان داد.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە احمدپور، نجم الدین ٢٣ سال سن داشتە و برای کارگری بە اقلیم کردستان سفر کردە بود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە وی خود را حلق آویز کردە و تاکنون دلیل یا دلایل خودکشی وی نامعلوم می باشد.