کاسبکار پیرانشهری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد

کاسبکار پیرانشهری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد

11:53 - 1 July 2019

 

هەنگاو: یک کاسبکار جوان اهل پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی و جهت مداوا راهی مراکز درمانی ارومیە شد.

برپایە گزارش رسیدە بەسازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٩ تیر ٩٨ / ٣٠ ژوئن ٢٠١٩)، یک کاسبکار اهل روستای ”نمنجە“ پیرانشهر، در روستای زیویە و ماشکان این شهر از سوی نیروهای مسلح ایران مورد هدف قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

هویت احراز شدە این کاسبکار ٢٦ سالە ”یونس آلتون“ فرزند عمر می باشد.

یونس آلتون جهت معالجە بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.