کرونا در زندان / آیناز زارع، زندانی سیاسی ١٧ سالە بە ویروس کرونا مبتلا شد

کرونا در زندان / آیناز زارع، زندانی سیاسی ١٧ سالە بە ویروس کرونا مبتلا شد

13:34 - 25 August 2020

 

هەنگاو: یک دختر ١٧ سالە اهل ارومیە کە از سال گذشتە بە همراه مادرش در زندان مرکزی ارومیە  محبوس می باشد، بە ویروس کرونا مبتلا شدە و خارج از زندان منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٤ شهریور ٩٩ (٢٥ آگوست ٢٠٢٠)، آیناز زارع، زندانی سیاسی ١٧ سالە محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە دلیل وخامت وضعیت جسمانیش بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە زارع ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، روز گذشتە در بهداری زندان برای آیناز زارع تست کرونا گرفتە شدە و پس از آنکە تست وی مثبت اعلام شدە و امروز وضعیت جسمانیش وخیم شدە است، بە بیمارستان طالقانی ارومیە منتقل و هم اکنون آنجا بستری می باشد.

آیناز زارع بە همراه مادر ٣٢ سالەاش شهناز صادقی‌فر از شهریور سال گذشتە توسط نیروهای ادارە اطلاعات در مرز بانە بازداشت و از آن زمان در زندان بە سر می‌برند. شهناز صادقی‌فر بە مدت سە در صفوف پارت آزاد کُردستان علیە سازمان داعش جنگیدە و پس از جدایی از این حزب و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات از طریق مرز بانە بازگشتە بود کە همانجا  بازداشت شدەاند. 


شهناز (بیروان) صادقی‌فر روز سەشنبە ٣١ تیر (٢١ ژوئیە) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە اتهام ”عضویت در پارت آزادی کُردستان (پاک)“ بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە بود. وی در جریان محاکمە از حق داشتن وکیل محروم بودە است.


آیناز زارع، دختر ١٧ سالە شهناز نیز از سوی دادگاه ویژە اطفال در ارومیە محاکمە شدە، اما تاکنون حکم صادرە بە وی ابلاغ نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو هفتە اخیر دست‌کم ٦ زن محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند.