کشتە شدن دو زن و یک کودک در اسلام آباد غرب

کشتە شدن دو زن و یک کودک در اسلام آباد غرب

13:21 - 15 November 2019

 

هەنگاو: در یکی از محلەهای شهر اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه، دو زن و یک کودک بە دست داماد سابق این خانوادە بە قتل رسیدند.

برپایە گزارش رسیدە رسیدە بە سازمان حقوق بشری، ساعت ١٨ روز پنج شنبە ٢٣ آبان ٩٨ (١٤ نوامبر ٢٠١٩)، در محلە ”سید حشمت“ شهرستان اسلام آباد غرب اعضای یک خانوادە توسط داماد سابق این خانوادە با هویت ”بهمن عقابی“ فرزند عزت اللە با اسلحە بە قتل رسیدەاند.

خبرنگار هەنگاو در اسلام آباد غرب در اینبارە اعلام کرد کە، در نتیجە تیراندازی فرد ضارب ”شکوفە عبدالمحمدی“ مادر زن سابقش بە همراه ”مهسا خوش اخلاق“ عروس شکوفە و فرزند خردسال مهسا با هویت ” محمد حسن پرنا“ بە قتل رسیدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، قاتل پس از بە قتل رساندن این سە نفر متواری شدە و تاکنون دستگیر نشدە است.