کشتە شدن سە عضو سپاه پاسداران در دیواندرە

کشتە شدن سە عضو سپاه پاسداران در دیواندرە

18:49 - 5 May 2020


هەنگاو: هشت عضو سپاه پاسداران در شهرستان دیواندرە طی درگیری با نیروهای یکی از احزاب کردستانی کشتە و زخمی  شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٦ اردیبهشت ٩٩ (٥ می ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات کوهستان چلچمە واقع در شهرستان دیواندرە از توابع استان کردستان روی داد.


روابط عمومی قرارگاه حمزە سپاه پاسداران در استان کردستان نیز این خبر را تایید و اعلام کردە است کە یکی از فرماندهان سپاه با هویت سرهنگ ”شکیبا سلیمی“ بە همراه دو عضو دیگر سپاه پاسداران بە نام های ”جعفر نظام پور“ و ”محمد شکری“ کشتە شدەاند. شکیبا سلیمی معاون عملیات قرارگاه شهرامفر اطلاعات سپاه در کردستان بود.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این در گیری در نزدیکی روستای "شاه قلعە" روی دادە و پنج عضو دیگر سپاه پاسداران نیز زخمی شدەاند.


در اطلاعیە سپاه پاسداران آمدە است کە این درگیری میان نیروهای سپاه با نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە و شماری از اعضای این جریان کردستانی نیز کشتە شدەاند.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند.