کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در سروآباد

کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در سروآباد

21:09 - 7 September 2019

 

هەنگاو: یکی از اعضای سپاه پاسداران در سروآباد بە دست افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە ١٥ شهریور ٩٨ (٦ سپتامبر ٢٠١٩)،  یکی از اعضای سپاه پاسداران در روستای ذکریان از توابع سروآباد بە دست افراد مسلح ناشناس کشتە شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سروآباد هویت این عضو سپاه پاسداران را ”منصور امین زادە“ فرزند عبداللە و اهل روستای ذکریان سروآباد اعلام کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ گروه یا حزبی مسئولیت کشتن این عضو سپاه پاسداران را بر عهدە نگرفتەاند.