کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران در پیرانشهر

کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران در پیرانشهر

20:55 - 17 September 2020

 

هەنگاو: افراد مسلح ناشناس یکی از اعضای سپاه پاسداران را در پیرانشهر بە قتل رساندند.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ٢٧ شهریور ٩٩ (١٧ سپتامبر ٢٠٢٠)، یکی از اعضای سپاه پاسداران با هویت ”سید طاهر تیسو“  اهل ”کهنە لاجان“ در روستای ”زیوە“ از توابع شهرستان پیرانشهر توسط یک گروه مسلح ناشناس بە قتل رسید.
 

تا زمان تنظیم این خبر هیچ حزب و یا گروهی مسئولیت کشتن این عضو سپاه پاسداران را بر عهدە نگرفتە است.

 

جمعە ٢٨ شهریور ماه

گروه عقاب‌های زاگروس کە گروهی مسلح وابستە بە حزب دمکرات کُردستان ایران می‌باشد، با صدور بیانیەای مسئولین کشتن این عضو سپاه پاسداران را بر عهدە گرفت.