کشتە شدن یک پاسدار در مرزهای سردشت

کشتە شدن یک پاسدار در مرزهای سردشت

21:41 - 20 August 2019

 

هەنگاو: رسانەهای حکومتی از کشتە شدن یک پاسدار در مرزهای سردشت خبر دادند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از خبرگزاری تسنیم، شامگاه دوشنبە ٢٨ مرداد ٩٨ (١٩ آگوست ٢٠١٩)، یک عضو سپاه پاسداران در ارتفاعات قندیل ٢ (قندیل کوچک) کشتە شدە است.

هویت این پاسدار ”علی پیغامی خوشهە مهر بناب“ اهل شهرستان بناب اعلام شدە است.

رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە این پاسدار در حین پاسداری از مرزها کشتە شدە و اعلام نکردەاند کە آیا وی در گیری کشتە شدە و یا بە دلیل سوانح رانندگی و طبیعی کشتە شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ کدام از احزاب کردستانی نیز خبری را مبنی بر درگیری با نیروهای پاسداران در سردشت منتشر نکردەاند.