کشتە شدن یک کولبر در مرزهای بانە

21:04 - 25 June 2019

 

هەنگاو: یک کولبر  ١٦ سالە در مرزهای بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (٤ تیر ٩٨ / ٢٥ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در شهر بانە هویت کولبر کشتە شدە را “هیمن صالح پور”  ١٦ سالە، فرزند سلیم ساکن  و روستای “آلوت”  اعلام کردە است.

جسد این کولبر در حال انتقال بە مراکز درمانی می باشد.