کشتە شدن یک کولبر در مرزهای پیرانشهر

کشتە شدن یک کولبر در مرزهای پیرانشهر

13:31 - 16 September 2019

 

هەنگاو: یک کولبر جوان در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢٤ شهریور ٩٨ (١٥ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه میلان پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این کولبر جوان را ”ادریس رحیمی“ فرزند محمد و اهل روستای ”گرد شیطان“ اعلام کردە است.

این کولبر بدون هیچ گونە اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح هدف قرار گرفتە و جانش را از دست دادە است.