کشتە شدن یک کولبر ١٦ سالە در مریوان

کشتە شدن یک کولبر ١٦ سالە در مریوان

01:58 - 9 August 2019

 

هەنگاو: یک کولبر نوجوان در مرزهای مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد و دو کولبر نیز در مرزهای پیرانشهر زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای مسلح ایران روز پنج شنبە (١٧ مرداد ٩٨ / ٨ آگوست ٢٠١٩)، در مرزهای روستای قامیشلە مریوان بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

در نتیجە این تیراندازی یک کولبر ١٦ سالە با هویت ”اسماعیل ساوجی نژاد“ جانش را از دست دادە است.

همچنین یک کولبر ٢٠ سالە با هویت ”صباح رمضان فرد“ از سوی این نیروها بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

از سوی دیگر، روز یکشنبە (١٣ مرداد / ٤ آگوست) نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را با هویت ”رشید خندانی“ و ”خلیل قادری“ زخمی کردەاند.