کشتە شدن یک کولبر کرد در مرزهای پیرانشهر

کشتە شدن یک کولبر کرد در مرزهای پیرانشهر

13:26 - 14 November 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ٢٣ آبان ٩٨ (١٤ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز حاجی عمران از توابع پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی این نیروها، یک کولبر ٢٤ سالە با هویت ”کامران بیانک“ فرزند مصطفی کشتە شدە است. کامران مجرد بودە و پدرش نیز چند سال پیش فوت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە جاری دست کم ٢ کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٣ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.