کشتە و زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای مسلح ترکیە +آمار

کشتە و زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای مسلح ترکیە +آمار

20:58 - 17 May 2020


هەنگاو: نیروهای مسلح ترکیە در مرز قطور بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و در نتیجە تیراندازی این نیروها دو کولبر کشتە و زخمی شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای مسلح ترکیە بامداد روز یکلشنبە ٢٨ اردیبهشت ٩٩ (١٧ می ٢٠٢٠)، در روستای بلجوک قطور بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر کشتە شدە و یک کولبر دیگر نیز زخمی شدە است.


خبرنگار هەنگاو در چالدران هویت کولبر کشتە شدە را ”بهرام یوسیفی“ اعلام کردە است. همچنین یک کولبر دیگر با هویت ”شمس الدین عمرپور“ بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر وان در کردستان ترکیە منتقل شدە است. بهرام یوسفی متاهل و پدر ٤ فرزند بودە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ٨ ماه گذشتە دست کم ٦ کولبر کرد توسط نیروهای مسلح ترکیە هدف قرار گرفتەاند کە دو نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند.