کشتە و زخمی شدن دو کولبر در مرزهای سردشت و هورامان

کشتە و زخمی شدن دو کولبر در مرزهای سردشت و هورامان

12:37 - 21 October 2019

 

هەنگاو: یک کولبر اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد و یک کولبر نیز در مرزهای هورامان بە دلیل سقوط از ارتفاع زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢٨ مهر ٩٨ (٢٠ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز کانی زرد سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.

هویت کولبری کە جانش را از دست دادە ”لقمان رشید زادە“ اهل سردشت اعلام شدە است.

هم زمان یک کولبر اهل سروآباد با هویت ”ستار رحیم نژاد“ در حالی کە از سوی نیروهای مسلح ایران مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە بود، بە دلیل سقوط از ارتفاعات مرزی از ناحیە پا دچار شکستگی شد.