کشتە و زخمی شدن سە عضو سپاه پاسداران در اثر انفجار مین

کشتە و زخمی شدن سە عضو سپاه پاسداران در اثر انفجار مین

15:30 - 4 September 2020

 

هەنگاو: سە عضو سپاه پاسداران در نزدیکی یکی از پایگاه‌های مرزی شهرستان مریوان در اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ١٣ شهریور ٩٩ (٣ سپتامبر ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین در نزدیکی یکی از پایگاه‌های مرزی شهرستان مریوان، یک عضو سپاه پاسداران با هویت ”هوشیار اردلان“ اهل سنندج کشتە شدە است کە روابط عمومی قرارگاه ”حمزە سیدالشهداء“ آن را تایید کردە است.

منابع هەنگاو تاکید کردەاند کە در اثر انفجار دو عضو دیگر سپاه پاسداران زخمی شدەاند کە تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

این دو عضو سپاه جهت مداوا بە مراکز درمانی سنندج منتقل شدەاند.