کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای ماکو

کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای ماکو

15:02 - 8 April 2020


هەنگاو: سە کولبر کرد در مرزهای شهرستان ماکو با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٩ (٦ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزیو در محلی بە نام ”بلندی های اللە اکبر“ بخش بازرگان از توابع شهرستان ماکو بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دست کم سە کولبر کشتە و یا زخمی شدەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، در جریان تیراندازی نیروهای مسلح یک کولبر ٢٤ سالە با هویت ”برهان جنیانلو“ جانش را از دست دادە است. این کولبر جوان متاهل و پدر دو فرزند بودە است.


همچین، دو کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند کە بە دلایل امنیتی از انتشار نام کامل  خود داری میکنیم. هویت این دو کولبر "ح.ج" و "م . ق" اعلام شدە است.